mobilPay logo Data ultimei actualizări: 19.09.2020 03:15:00
TERMENE ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE

I. PREAMBUL

Aplicația mobilPay Wallet este administrată de mobilPay SRL, societate cu sediul social în București, Bd. Dimitrie Pompei 9-9A, Corpul de birouri 24, etajul 4, Sector 2, înmatriculată sub numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/13120/2016, având cod fiscal RO 36603584.

Aplicația mobilPay Wallet reprezintă integralitatea echipamentelor tehnice și programelor informatice care alcătuiesc și deservesc aplicația mobilă mobilPay Wallet precum și totalitatea utilizatorilor săi, care au instalat și utilizat aplicația începând cu data publicării sale în martie 2013 precum și totalitatea drepturilor de autor și patentelor înregistrate.

În vederea administrării bazei de date de utilizatori, mobilPay SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub Număr în Registrul General 0026885 din data de 21/11/2017.
În sensul prezentelor Termene și Condiții Contractuale Generale (TCCG), utilizatorul aplicației mobilPay reprezintă orice persoană care accesează, vizitează, navighează sau folosește serviciile oferite prin intermediul aplicației mobilPay Wallet. Aplicația poate fi accesată, vizitată ori folosită numai prin sistemele și în modul în care mobilPay SRL va considera de cuviință să le pună la dispoziție.

Prezentele TCCG constituie un acord între dumneavoastră și mobilPay SRL pentru accesarea, navigarea și utilizarea acestei aplicații, indiferent dacă sunteți un utilizator înregistrat sau neînregistrat. Puteți folosi aplicația numai în conformitate cu TCGC explicați în continuare și vă supuneți dispozițiilor obligatorii ale acestor termene și condiții.

mobilPay SRL își rezervă dreptul de a modifica TCCG prezentate mai jos cu informarea prealabilă a utilizatorului.
În cazul în care nu sunteți de acord cu toate termenele și condițiile exprimate în continuare, vă rugăm să nu accesați, navigați sau folosiți aplicația, și nici software-ul, serviciile, informațiile, materialele sau altele asemenea incluse. Mai mult, aplicația mobilPay Wallet este populată cu conținutul serviciilor furnizate de diferiți comercianți sau furnizori de servicii. De aceea, utilizarea acestor servicii poate fi supusă unor termene și condiții adiționale de care trebuie să luați la cunoștință și pentru care vă dați acordul odată ce continuați accesarea acelui conținut prin intermediul aplicației mobilPay Wallet.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre vom face constant actualizări ale conținutului și serviciilor oferite, respectiv vom adăuga sau elimina anumite funcționalități ale aplicației,fără o notificare prealabilă sau ulterioară și fără a fi obligați să motivăm decizia noastră. mobilPay SRL depune toate eforturile pentru a preîntâmpina utilizarea necorespunzătoare a acestei aplicații și facilităților acesteia. mobilPay SRL va monitoriza modul dumneavoastră de utilizare a aplicației pentru a se asigura că aceasta corespunde TCCG și că serviciile nu sunt folosite într-un mod abuziv sau care nu corespunde politicii societății. mobilPay SRL garantează respectarea drepturilor prevăzute de legislația națională și/sau internațională aplicabilă.

Orice clauză de limitare a răspunderii mobilPay SRL produce efecte numai în măsura și în limitele impuse de legislația națională și/sau internațională aplicabilă.
Pentru orice întrebări, informări, sesizări sau reclamații ne puteți contacta prin e-mail la adresa: support@mobilpay.com sau telefon la numărul 021 52 777 26 sau prin scrisoare comunicată prin curier sau servicii poștale la adresa societății.

În exercitarea drepturilor dumneavoastră conferite de legea română, vă puteți adresa Autorității Naționale Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel:+40.318.059.211, fax: +40.318.059.602 sau Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, telefon: 0372-131951; e-mail: office@anpc.ro, Telefonul Consumatorului: 0800 080 999 - linie telefonică cu apelare gratuită din reţeaua Telekom, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti din Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798 Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660, Fax: 021/310.63.80, E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro.

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Descărcarea, accesarea și utilizarea aplicației mobilPay Wallet trebuie să respecte prezentele Termene și Condiții Contractuale Generale (TCCG) descrise mai jos. Odată cu accesarea aplicației, este necesar ca dumneavoastră sa deveniți utilizator și să fiți de acord în mod explicit și necondiționat cu următorii TCCG, aceasta fiind manifestarea dumneavoastră de voința care se concretizează implicit și echivalează cu încheierea unui contract la distanță cu societatea noastră.

Obiectul acestui contract constă în prestarea serviciilor de către mobilPay SRL, astfel cum acestea sunt descrise mai jos, în schimbul prețului contractual adus la cunoștința prin intermediul aplicației mobile mobilPay Wallet.
Serviciile puse la dispoziția utilizatorilor de către mobilPay SRL constau în facilitarea plaților de produse și servicii oferite de diverși comercianți, ca de exemplu dar nu limitat la, plata facturilor de utilități publice către furnizori, plata coșurilor de cumpărături cu produse și servicii oferite de societăți comerciale prin intermediul magazinelor online sau magazinelor cu amănuntul, respectiv produse și servicii referențiate direct în aplicația mobilPay Wallet și care pot fi vizualizate și plătite de utilizatori cu aplicația, alte servicii financiare sau de asigurare.

Astfel, aplicația mobilPay Wallet pune la dispoziția utilizatorilor săi o serie de servicii tehnologice care constau în posibilitatea de a efectua tranzacții prin intermediul diferitelor instrumente de plată adăugate de utilizatori, în condiții de securitate, în aplicația mobilPay Wallet. Mai mult, în cadrul aplicației mobilPay Wallet există posibilitatea de a întreține un istoric al plăților efectuate, de a seta adrese de facturare sau de livrare a produselor achiziționate, de a vizualiza situația tranzacțiilor efectuate, de a realiza o colecție a cardurilor de fidelitate deținute de dumneavoastră sau de a primi notificări cu privire la activitatea în cadrul aplicației.

Puteți efectua oricâte plăți sunt disponibile în aplicație, la orice oră și de oriunde aveți acces la internet, în limitele impuse de politica de securitate a societății și comunicată utilizatorilor la momentul inițierii utilizării unui anumit serviciu. Puteți primi înștiințări cu privire la sumele de plată ale unor servicii cu caracter recurent (de exemplu sumele noi de plată a facturilor lunare la utilități publice, plata polițelor de asigurare la expirarea termenului, plata rovinietei sau a abonamentelor de transport public la expirare) sau puteți fi înștiințat automat de existența unei sume de plată pe baza unor informații pe care le-ați încredințat aplicației (ca de exemplu, numărul de telefon mobil sau credențialele de acces în contul online deschis la un furnizor de servicii de utilitate publică). Astfel sunteți de acord că mobilPay SRL nu poate fi responsabilă pentru modul de transmitere, corectitudinea sau recurența înștiințărilor de plată în aplicația mobilPay Wallet și înțelegeți că nu va putea transmite aceste înștiințări pentru toate serviciile.

Fiecare plată va fi inițiată și confirmată numai de către și pe răspunderea dumneavoastră pentru ca aceasta să se efectueze utilizând instrumentul de plată selectat de dumneavoastră. Confirmați și înțelegeți că aplicația mobilPay Wallet va trimite confirmarea plații către furnizorul de produse sau servicii prezentat în aplicație prin nume și elementele de imagine gen logo care îl definesc și numai în baza identificatorilor prezentați înaintea plății în detaliile tranzacției, iar prin efectuarea plății declarați că ați validat detaliile tranzacției anterior efectuării plății. Dacă detaliile tranzacției nu corespund plății pe care doriți să o efectuați, atunci anulați imediat plata înaintea efectuării ei și contactați serviciul de asistență clienți.

De asemenea, sunteți de acord că mobilPay SRL nu este ținută responsabilă pentru situația în care veți confirma o plată având alte detalii decât cele care definesc în mod corect produsul sau serviciul pe care doriți să îl plătiți utilizând mobilPay Wallet și vă asumați în integralitate consecințele care ar putea rezulta ca urmare a apariției acestei situații. Cu toate acestea, în cazul în care ați constatat existența unei asemenea situații, contactați imediat serviciul de asistență clienți.

În baza acceptării prezentelor TCCG, aplicația mobilPay Wallet are dreptul și, în măsura în care va fi posibil, poate referenția la cererea dumneavoastră situația plăților pentru servicii de utilități publice recurente, pe baza împuternicirii pe care o încredințați societății odată cu introducerea în aplicație a credențialelor de acces utilizate la accesul în conturile online ale furnizorilor de utilități publice și/sau a identificatorilor care definesc în mod unic un serviciu (de exemplu numele de utilizator și parolele de acces în conturile online, codurilor de client sau alți identificatori de client existenți cu care figurați în baza de date a furnizorilor de utilități publice sau de alte servicii care prestează servicii și emit facturi cu caracter recurent, al căror client sunteți), pe care i-ați introdus manual în mobilPay Wallet sau au fost obținuți în mod automat de aplicație prin scanarea cu aplicația a codurilor de bare sau QR de identificare a plăților.

Astfel, prin utilizarea voluntară a serviciilor de plată a facturilor pentru furnizorii de servicii, așa cum sunt referențiate în aplicația mobilPay Wallet, declarați că sunteți titularul serviciilor facturate și beneficiarul final al plăților efectuate și în această calitate sunteți de acord să transmiteți către mobilPay SRL dreptul de a încasa de la dumneavoastră și de a gestiona în conturile sale bancare sau ale procesatorilor de plăți împuterniciți a sumelor de plată cuvenite furnizorilor de servicii cu care dumneavoastră aveți în prealabil încheiat un contract de prestări servicii, urmând ca mobilPay SRL să utilizeze aceste sume exclusiv în vederea efectuării acestor plăți către furnizori, în numele dumneavoastră, în conturile de colectare plăți puse la dispoziție în mod public de către furnizorii de servicii.

De asemenea, prin introducererea în aplicația mobilPay a credențialelor de acces la conturile online deschise pe siteurile web ale furnizorilor, mandatați pe mobilPay SRL să acceseze, să examineze și să compileze orice informație legată de facturile dumneavoastră așa cum aceasta se regăsește în conturile online, să acceseze situația și istoricul acestor plăți, să verifice în orice moment plățile pentru a vă informa cu privire la situația sumelor datorate furnizorilor de servicii, să extragă date despre numele și adresele locurilor de consum care figurează în contul online.

Cu toate acestea mobilPay SRL nu garantează succesul operațiunii de obținere sau corectitudinea informațiilor obținute în acest mod și nici nu garantează actualizarea sumelor de plată în timp real după ce o plată a fost efectuată cu succes. Prin acceptarea prezentelor TCCG înțelegeți că operarea plăților de către furnizorul de servicii este făcută exclusiv de către acesta în funcție de politica sa operațională și în termenele pe care le consideră de cuviință.

SERVICII DE ASIGURARE - ACORD GENERAL

În baza acceptării prezentelor Termene și Condiții Contractuale Generale (TCCG), aplicația mobilPay Wallet va oferă posibilitatea de a obține servicii de asigurare complete, prin intermediul soluțiilor informatice de distribuție de asigurări a Safety Broker de Asigurare SRL, servicii care pot fi plătite cu aplicația.

În baza acceptării prezentelor TCCG, se consideră că utilizatorul a citit prezentul document în care sunt descrise condițiile generale cu care utilizatorul va fi de acord în vederea achiziționării de servicii de asigurare, prin intermediul soluțiilor informatice de distribuție de asigurări a Safety Broker de Asigurare SRL la care utilizatorul se conectează prin aplicația mobilPay Wallet, precum și condițiile specifice prezentate în continuare în acest capitol, cu referire la ofertarea și comercializarea de servicii de asigurare.

Polițele de asigurare sunt emise, prin intermediul soluțiilor informatice de distribuție de asigurări a Safety Broker de Asigurare SRL la care utilizatorul se conectează prin aplicația mobilPay Wallet, de către Societățile de Asigurare prezentate în urma solicitării de cotații de către utilizator, prin intermediul Safety Broker de Asigurare SRL (Broker).

Safety Broker de Asigurare SRL este persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Calea Giulești, nr. 8D, etaj 2, cam. 2, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze ca și companie de brokeraj de către ASF prin Decizia nr. 3894/13.06.2005, înregistrată în Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK – 293/15.06.2005, în calitate de operator asociat împreună cu Societățile de Asigurare cu care are încheiat acord de asociere privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la Operatori, vă rugăm sa vizitați: www.safetyBroker.ro/operatori-asociati.

Safety Broker de Asigurare SRL este o companie de Brokeraj în asigurări cu capital privat 100% românesc și cu o experiență în acest domeniu dobândită începând cu anul 2005. Un nume de referinţă care a consolidat cu succes, timp de cinci ani consecutiv, poziția de lider al pieței de Brokeraj în asigurări. Clienții, partenerii, volumul de business intermediat precum și cota de piață de aproape 8% confirmă calitatea și profesionalismul serviciilor Brokerului. La nivel național a dezvoltat o rețea de peste 150 de birouri cu aproximativ 1000 de reprezentanți pregătiți să ofere cele mai bune și complexe soluții de asigurare.

Activitatea principala a Safety Broker de Asigurare SRL este menționată la Registrul Comerțului cu cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și Brokerilor de asigurări.

Prin intermediul soluțiilor informatice proprii de distribuție de asigurări Safety Broker de Asigurare SRL pune la dispoziția utilizatorilor aplicației diferite tipuri de asigurări aflate în portofoliul său și care sunt prezentate diferențiat și clar în interfața aplicației.

Aplicația își asumă rolul de a oferi utilizatorilor accesul imediat, prin intermediul soluțiilor informatice de distribuție de asigurări a Safety Broker de Asigurare SRL, la formularul cu datele necesare a fi oferite în vederea constituirii ofertei de cotații din partea Societăților de asigurare prin intermediul Brokerului, la cotațiile de primă obținute de Broker. Utilizatorul autorizează Brokerul să solicite ofertele de servicii asigurare către Societățile de Asigurare și să emită polița în urma solicitării ferme echivalente cu plata poliței prin intermediul instrumentelor de plată disponibile în cadrul aplicației mobilPay Wallet și folosind serviciile de plată oferite de procesatorul de plăți NETOPIA S.R.L. Brokerul are obligația să emită polița de asigurare în conformitate cu opțiunea utilizatorului, transmisă prin intermediul mobilPay Wallet.

Datele utilizatorului necesare Brokerului pentru obținerea ofertelor și emiterea poliței sunt obținute de mobilPay Wallet fie în momentul completării formularului, fie au fost introduse anterior în aplicație de către utilizator. Utilizatorul ia la cunoștință că poate solicita Brokerului o oferta de asigurare și ulterior o poliță în numele unei Persoane fizice numai utilizând Datele personale salvate în aplicație și verificate în procesul de verificare a profilului și nu pot fi modificate decât la cerere, cu reluarea procesului de verificare a profilului utilizatorului. În cazul în care aplicația permite realizarea de asigurări pentru persoane juridice și utilizatorul optează pentru o poliță în numele unei persoane juridice, atunci va completa datele de identificare ale societății solicitate în formularul aferent cererii de cotații.

Utilizatorul nu poate solicita oferte de asigurare fără să fi acceptat prezentele TCCG în care este informat asupra datelor necesare Brokerului în vederea obținerii ofertelor și emiterii poliței. Utilizatorul are oricând dreptul să renunțe la această transmitere, să modifice datele introduse sau să solicite către aplicație modificarea datelor, dar numai până la momentul efectuării solicitării de ofertă.

Utilizatorul este de acord că, odată cererea de cotații realizată cu ajutorul soluțiilor informatice ale Brokerului, datele sale au fost transmise către Broker, iar odată plata făcută polița de asigurare a fost emisă de către acesta. Utilizatorul este deplin responsabil de transmiterea datelor corecte și răspunde în totalitate în cazul transmiterii de date eronate sau incomplete care pot duce la emiterea greșită a poliței sau la diferențe de preț care vor fi generate în vederea corectării datelor poliței.

Prin intermediul soluțiilor informatice proprii de distribuție de asigurări Safety Broker de Asigurare SRL, interfața aplicației mobilPay Wallet va informa Utilizatorul privind datele care urmează a fi transmise, iar Utilizatorul are obligația să ia la cunoștință și să le verifice înainte de plata poliței. Aplicația mobilPay Wallet nu este ținută responsabilă pentru informarea într-un anumit format a datelor care urmează a fi transmise și este la latitudinea acesteia să comunice Utilizatorului ce modalitate consideră de cuviință.

Brokerul va primi prin interfața aplicației mobilPay Wallet numai acele date necesare a fi folosite în vederea obținerii cotațiilor de preț, emiterea poliței de către Broker și transmiterea poliței către adresele menționate în aplicație, prin e-mail și/sau adresa de corespondență, în funcție de opțiunea utilizatorului și prevederilor legale.

Brokerul este pe deplin și în exclusivitate responsabil de modul de emitere a poliței în baza datelor transmise de utilizator și de gestionarea ulterioară a relației client - Broker, pe parcursul derulării contractului de asigurare.

Prin interfața aplicației Brokerul va prezenta utilizatorilor ofertele de asigurare așa cum le primește printr-un proces automatizat din partea Asiguratorilor. mobilPay Wallet nu intervine în niciun fel în procesul de emitere, această sarcină rămânând exclusiv în sarcina utilizatorului.

Aplicația își rezervă dreptul de a salva datele introduse de client pentru a valida profilului acestuia și oferirea altor servicii suplimentare. Clientul este de acord că datele astfel colectate pot fi utilizate pentru configurarea altor servicii pe care le solicită prin intermediul aplicației. Aplicația efectuează aceste operațiuni în vederea inlesnirii modului de accesare a serviciilor și pentru a oferi cea mai bună experiență utilizatorilor. De asemenea, utilizatorul este de acord ca datele transmise să fie reținute și utilizate de Broker pentru a transmite prin interfața aplicației notificări de reamintire cu privire la expirarea polițelor achiziționate, pe baza informațiilor legate de expirare pe care le reține aplicația la momentul achiziționării poliței inițiale.

Brokerul are dreptul de a contacta direct utilizatorul pentru a obține informații suplimentare necesare și obligatorii pentru emiterea poliței. Utilizatorul declară că este de acord cu acest scop de utilizare a datelor sale personale.

Brokerul sau aplicația nu pot fi ținute responsabile în cazul în care Brokerul nu poate emite polița datorită unor neconformități ale documentelor transmise sau a încălcării altor reguli stipulate legal cu privire la regimul emiterii polițelor de asigurare și pe care Brokerul le cunoaște și le aplică. Utilizatorul va fi informat de către Broker cu privire la decizia acestuia și vor colabora direct în vederea soluționării situației intervenite. În funcție de prevederile legale și regimul emiterii polițelor de asigurare, Brokerul poate lua orice decizie consideră de cuviință pentru gestionarea și emiterea poliței, având la dispoziție din partea aplicației posibilitatea de rambursare a sumei încasate. Utilizatorul declară și acceptă că Brokerul nu poate emite pretenția emiterii unei polițe în situația în care Brokerul consideră solicitarea nelegitimă sau ilegală.

mobilPay SRL nu este ținută responsabilă pentru nicio pierdere adusă Utilizatorului ca urmare a emiterii poliței de asigurare și nici nu va fi ținută răspunzătoare direct sau indirect în fața unei terțe părți în legătură cu actele sau faptele care ar putea decurge din emiterea unei polițe de asigurare prin intermediul interfeței mobilPay Wallet. Utilizatorul declară, acceptă și înțelege că toate litigiile care ar putea rezulta din această situație vor trebui soluționate împreună cu Brokerul sau cu Asiguratorul emitent, după caz.

Pentru soluționarea pe cale amiabilă a petițiilor ce au legătură cu activitatea Brokerului, Utilizatorul poate apela la una dintre următoarele modalități:

 • depunerea la sediul societății (sediul central si/sau punctele de lucru SAFETY BROKER) a petiției scrise sau completarea formularului de petiție existent în cadrul unităților teritoriale;
 • prin e-mail, la adresa petitii@safetybroker.ro;
 • prin serviciul poștal/curier, la adresa sediului central: Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, sector 6, București;
 • prin intermediul site-ului societății www.safetybroker.ro


Preluarea datelor cu caracter personal implicate în oferirea serviciilor de asigurare se face prin intermediul interfeței aplicației mobilPay Wallet și vor fi ulterior prelucrate prin Broker și Societățile de asigurare în baza Regulamentului UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării îl constituie oferirea de servicii de asigurare/reasigurare (emiterii de oferte de asigurare, emitere și administrare polițe) de către Broker. Pentru deplina informare a utilizatorului, operatorul datelor cu caracter personal este Brokerul. Utilizatorul înțelege că ștergerea voluntară, la cerere, a datelor încredințate către mobilPay Wallet nu reprezintă ștergerea acestora din custodia Brokerului, acesta prelucrând respectivele date în vederea îndeplinirii scopului menționat în prezentele TCCG. Utilizatorul înțelege că, în exercitarea drepturilor sale, se poate adresa direct Brokerului.

Utilizatorul, identificat prin următoare date - nume, CNP și adresa de domiciliu, validate de aplicația mobilPay Wallet în secțiunea VERIFICARE PROFIL, declară prin acceptarea prezentelor TCCG că oferă Brokerului următorul MANDAT ÎN BROKERAJ: autorizează societatea SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL să acționeze ca Brokerul acestuia de asigurare pentru analiza polițelor existente privind riscurile și clauzele asigurate și renegocierea de oferte de asigurare pe baza informațiilor pe care le va furniza în vederea optimizării costurilor, pentru solicitarea încheierii sau reînnoirii asigurărilor conform deciziei sale, precum şi pentru gestionarea polițelor pe întreaga perioadă asigurată și a dosarelor de daună, reprezentând interesele lui în orice problemă legată de asigurări;

Această împuternicire anulează orice acord prealabil similar și poate fi revocată prin notificare scrisă cu preaviz de 30 de zile calendaristice.

Utilizatorul, identificat prin următoare date - nume, CNP și adresa de domiciliu, validate de aplicația mobilPay Wallet în secțiunea VERIFICARE PROFIL, declară că este de acord cu următoarele:

 • să primească toată corespondența cu SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL, inclusiv informațiile precontractuale, ofertele, polițele de asigurare la adresa de e-mail validată în aplicația mobilPay Wallet și declară această adresă ca fiind unicul CANAL DE COMUNICARE CU SAFETY BROKER DE ASIGURARE, această comunicare fiind-i opozabilă pe deplin;
 • plata primei de asigurare reprezintă acceptul utilizatorului privind încheierea poliței de asigurare, respectiv înțelegerea şi acceptarea termenilor şi a condițiilor contractului de asigurare;
 • în cazul în care datele de contact nu vor mai fi valabile, utilizatorul va comunica în timp util către SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL noile date de contact, prin semnarea unui nou Acord General sau prin comunicarea acestora către un reprezentant al SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL.


 • INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU SERVICIILE DE ASIGURARE

  Acest formular este întocmit în baza Regulamentului UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și are ca scop informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic și durata prelucrării, drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea unor astfel de date.

  Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal se va face de către Safety Broker de Asigurare SRL, denumită Societatea, persoană juridică română, cu sediul social în București, Calea Giulești, Nr. 8D, et. 2, Sect. 6, telefon 021.745.62.70, e-mail: office@safetybroker.ro, înregistrată la ONRC sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817, cod RBK 293/2005, în calitate de operator asociat împreună cu Societățile de Asigurare cu care Brokerul are încheiat acord de asociere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumiți colectiv „Operatori”). Pentru mai multe informații referitoare la Operatori, vă rugăm sa vizitați: www.safetybroker.ro/operatori-asociati Esența acordului de asociere o reprezintă colaborarea dintre Operatori în vederea oferirii de servicii de asigurare/reasigurare (emiterii de oferte de asigurare, emitere și administrare polițe) conform scopurilor (i), (ii) și (v) detaliate mai jos.

  Operatorii vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal constând în, dar fără a se limita la:

 • Date Personale de identificare ale utilizatorului, date privind contractantul și/sau beneficiarii poliței, plătitorul poliței: Nume, Prenume, Adresa, CNP, Cetățenia, Datele de contact (numărul de telefon și adresa de e-mail precizate de către persoana vizată), starea civilă, seria și numărul cărții de identitate, pașaportului și/sau permisului de conducere, semnătura olografă sau electronică extinsă, date biometrice;
 • Date privind obiectul asigurării: informațiile privind bunurile sau persoanele asigurabile sau istoricul de daune, după caz, funcția/ocupația, hobby-uri, informațiile incluse în documentele care atestă dreptul de proprietate asupra bunului pentru care se solicită ofertă de asigurare și în alte documente puse la dispoziție de către persoana vizată pentru evaluarea riscului;
 • Date financiare: informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse;
 • Date cu caracter personal privind sănătatea: date privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de către asigurat, precum și cele colectate în procesul de despăgubire în cazul unui eveniment asigurat);
 • Datele cu caracter personal privind starea de sănătate, indispensabile.


 • Scopurile pentru care prelucrăm datele personale sunt:

 • Scop ofertare/emitere contract asigurări (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere polițe);
 • Scop prestare servicii de distribuție în asigurări solicitate de utilizator, în administrarea polițelor de asigurare și pentru a interveni în sprijinul utilizatorului în relația cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil;
 • Scop administrare polițe de asigurare, asistență la daune și consultanță (informare scadențe și expirări, oferte reînnoire, asistență la instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres, acțiuni de recuperare a creanțelor, etc);
 • Scop comunicare comercială (transmiterea de comunicări comerciale cu privire la ofertele, promoțiile, produsele și serviciile oferite de către Societate, informații relevante de la SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL sau de la persoane împuternicite expres de SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL în acest sens, în vederea fructificării de eventuale oportunități de asigurare, respectiv a îmbunătățirii serviciilor pe care SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL le oferă);
 • Asigurarea măsurilor de securitate necesară Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități;
 • Scopuri statistice.


 • Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz:

 • Contractul de asigurare/polița de asigurare la care persoana vizată (utilizatorul) este parte sau cererea expresă a persoanei vizate pentru a obține o ofertă de asigurare prin intermediul Brokerului sau/și emiterea poliței de asigurare de către Societățile de Asigurare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale de către Broker;
 • Îndeplinirea intereselor legitime ale Brokerului și Societăților de asigurare în contextul desfășurării obiectului de activitate;
 • Consimțământul persoanei vizate pentru marketing și/sau pentru prelucrarea unor date sensibile și/sau profiling.


 • Datele cu caracter personal pot fi transferate, în funcție de tipurile de asigurări pe care le vom intermedia pentru Dvs. către: autorități de stat, PAID (în cazul asigurării obligatorii a locuinței), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de ofertare, emitere, administrarea polițelor de asigurare și oferirea asistenței la daune (societăți de asigurare-reasigurare din România sau din Uniunea Europeană precum și alte companii din grupul din care acestea fac parte, societăți de prestări servicii în cazul unor eventuale daune, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT și de call-center, firme de curierat, cabinete de avocatură, unități reparatoare, clinici, etc).

  Datele vor fi stocate/arhivate de către Broker astfel:

 • Pentru ”Scop Ofertare contract asigurări”, pe o perioada de 90 de zile pentru asigurările generale și 6 luni pentru asigurările de viață și sănătate, de la data emiterii/semnării ofertei sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră;
 • Pentru “Scop administrare polițe de asigurare, asistență la daune și consultanță” pe perioada de valabilitate a poliței plus încă 10 ani de la încetarea ei sau 10 ani de la deschiderea dosarului de daună.


 • Vă informăm că aveți, cumulat, următoarele drepturi cu privire la Date în relația dintre dumneavoastră și Broker sau Societățile de asigurare: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimțământul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul de a vă opune prelucrării, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor Dvs, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează semnificativ, Dreptul de a depune o plângere la Broker, la Societățile de Asigurare sau la ANSPDCP, Dreptul de a va adresa în justiție.

  Important: În cazul în care, în vederea încheierii unui contract de asigurare prin Safety Broker de Asigurare, ne transmiteți și datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația de a comunica prezenta informare persoanei respective și să obțineți acordul acesteia în cazurile aplicate, în termen de maxim 1 lună de la data furnizării datelor cu caracter personal. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat.

  Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteți contacta Brokerul prin intermediul următoarelor modalități: (i) depunerea unei cereri scrise datate și semnate în orice sediu sau punct de lucru, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea următorului link: www.safetyBroker.ro, secțiunea ”Prelucrarea datelor cu caracter personal”, subsecțiunea ”cereri”, (iii) la adresa de e-mail: dpo@safetyBroker.ro sau (iv) prin poștă la adresa poștală de la sediul societății menționate mai sus.

  III. CADRUL GENERAL PENTRU ACCES ÎN APLICAȚIE

  Aplicația mobilPay Wallet include informație protejată de legea dreptului de autor și orice referințe la materiale, echipamente și informație privată disponibilă poate fi utilizată doar în contextul acestor TCCG. Această informație poate fi schimbată fără o notificare prealabilă.
  mobilPay SRL își rezervă dreptul de a face schimbări în ofertele prezentate în această aplicație, oricând și fără o notificare prealabilă.

  Accesați această aplicație pe propria dumneavoastră răspundere. mobilPay SRL nu este responsabilă pentru orice pagubă directă, accidentală, indirectă cauzată prin accesarea acestui site. mobilPay SRL nu este responsabilă pentru nicio pagubă adusă echipamentului dumneavoastră, inclusiv infecția virală, cauzată de accesarea, utilizarea sau afișarea aplicației sau de descărcarea oricărei informații, incluzând text, imagini, aplicații sau materiale de orice natură din această aplicație.

  Nu aveți dreptul să transmiteți prin intermediul acestei aplicații niciun fel de materiale ilegale, defăimătoare, calomnioase, amenințătoare, obscene, indecente, instigatoare, pornografice, profane sau orice alt material care constituie sau poate fi considerat ca o ofensă adusă unor persoane fizice sau juridice, implicând responsabilitatea civilă sau constituind o încălcare a legilor în vigoare.
  Aplicațiile, informația, materialele, serviciile și produsele prezentate sunt proprietatea mobilPay SRL. și sunt protejate de legile în vigoare.

  Prin acceptarea TCCG vă asumați obligația de a vă abține de la orice acțiune sau inacțiune care ar aduce atingere drepturilor mobilPay SRL inclusiv drepturilor conferite de mărcile înregistrate aflate în proprietatea mobilPay SRL și imaginii societații mobilPay SRL.
  mobilPay SRL permite accesul la această aplicație și la serviciile oferite în limitele necesare oferirii serviciilor.

  Utilizatorul nu are dreptul de a modifica, distribui, altera, decompila sau decripta vreun cod sau informație în legătură cu serviciul sau tehnologia utilizată de mobilPay SRL. Societatea noastră își rezervă dreptul de a analiza, urmări și stoca informația privind accesarea contului de către utilizator, în scopul derulării contractului și furnizării serviciilor.

  Utilizatorul are obligația menținerii confidențialității datelor de acces, precum și obligația de a nu divulga aceste informații, precum și orice alte informații confidențiale către terțe persoane, în caz contrar, mobilPay SRL având dreptul de a suspenda serviciile, denunța unilateral contractul și bloca accesul utilizatorului.
  Astfel, sunteți de acord și garantați că nu veți:
  • falsifica sau oferi informații eronate despre identitatea sau intențiile dumneavoastră în legătură cu orice ar avea legătură cu aplicația
  • transmite, distribui sau oferi orice informații sau materiale care sunt în tot sau în parte ilegale, false, frauduloase sau inadecvate, ofensatoare sau îndoielnice
  • înfăptui orice activități ilegale sau încălca orice reguli sau legislații naționale sau străine aplicabile, precum și orice regulamente
  • încălca orice drept prevăzut prin lege, drepturi de proprietate, drepturi intangibile, drepturi privind confidențialitatea sau datele cu caracter personal ale altora

  • Mai mult, prin prezentele TCCG declarați, garantați și vă dați acordul că:
  • aveți deplină capacitate de exercițiu, că aveți dreptul și că sunteți autorizat să încheiați acest acord
  • folosiți aplicația într-o manieră ce respectă și corespunde legilor aplicabile
  • nu aduceți atingere oricăror alte obligații către terți și nu încălcați alte contracte, înțelegeri sau legi
  • scopul folosirii aplicației nu este pentru a revinde, distribui sau folosi serviciile oferite într-o manieră inadecvată, ne-etică sau ilegală
  • nu veți colecta și folosi lista de produse, descrierile sau ofertele de preț într-un alt mod decât cel autorizat

  Este interzis să pătrundeți sau să încercați să accesați sistemul de securitate al aplicației, al oricăror părți terțe, serverului sau conturilor, inclusiv, dar fără a se limita la una din activitățile și operațiunile de mai jos:
  • accesarea datelor, directoarelor, informațiilor, conținutului, materialelor, serverelor, conturilor, bazelor de date, etc, la care nu aveți acces autorizat
  • încercarea de a examina, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului, serverului, conturilor sau rețelei sau să spargeți măsurile de securitate, validare sau autentificare ale aplicației
  • încercarea de a intercepta, întrerupe, dezafecta serviciul, accesul sau folosirea aplicației de către utilizatori sau pentru un utilizator în mod deosebit, serverul, contul sau rețeaua
  • încercarea de a utiliza identitatea sau contul unei alte persoane


  De asemenea, vi se interzice orice acțiune destinată să păcălească sau să afecteze metoda aplicației de calculare a sumelor plătite. Încălcarea acestor termene și a sistemului de securitate al aplicației poate duce la răspunderea civilă sau penală. Utilizatorul este singurul responsabil pentru menținerea confidențialității codului de acces în aplicație și poartă răspunderea pentru întreaga folosire a serviciului accesat prin codul de acces.

  Alte dispoziții cu privire la accesul în aplicație

  mobilPay SRL poate modifica, suspenda, bloca sau întrerupe (în totalitate sau parțial) aplicația sau accesul dumneavoastră la aplicație, în orice moment, pentru orice motiv (sau fără un motiv anume), fără nici o notificare și fără a își asuma răspunderea față de dumneavoastră sau orice terță parte.
  Aplicația sau serviciile pot deveni indisponibile din cauza unor lucrări de întreținere de rutină sau din cauza funcționării necorespunzătoare a echipamentelor de calculator, rețelelor fără fir sau locale, dispozitivelor și echipamentelor de orice fel sau din alte motive. În același timp am putea limita accesul la datele dumneavoastră și efectua o operațiune de întreținere și verificare. Pentru aceste situații nu vom putea fi făcuți responsabili, indiferent de împrejurare.

  Ați luat la cunoștință că este responsabilitatea dumneavoastră de a efectua propriile dumneavoastră plăți sau operațiuni în cadrul aplicației, de a configura setările aplicației și de a vă asigura că acestea sunt corecte.

  VI. CONȚINUT

  mobilPay SRL nu susține și nu își atribuie informațiile afișate, încărcate, publicate pe paginile de Internet afișate sau conținutul furnizat de parteneri externi prin intermediul aplicației. Indiferent de persoana sau entitatea care a distribuit sau transmis informații pe aceste site-uri, mobilPay nu împărtășește, recomandă sau promovează acel conținut, iar orice răspundere directă sau indirectă nu poate fi pusă în sarcina mobilPay SRL. mobilPay SRL poate decide să refuze să publice sau afișeze anumite site-uri, cu sau fără vreo motivație și în orice moment, fără o notificare către utilizatori sau alte persoane sau terțe companii. Mai mult, mobilPay SRL își rezervă dreptul de a modifica conținutul, structura aplicației și/sau a introduce sau anula anumite opțiuni ale aplicației în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

  mobilPay SRL nu își asumă responsabilitatea pentru verificarea conținutului, materialelor, documentelor și informațiilor transmise sau accesate prin intermediul sau în legătură cu aplicația. mobilPay SRL nu va fi ținută responsabilă indiferent de daune, pierderi, cheltuieli sau alte leziuni suportate de către orice utilizator în legătură cu orice conținut, materiale, documente și informații transmise, distribuite sau încărcate prin intermediul sau în legătură cu aplicația. Această aplicație nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta. Conținutul acestei aplicații poate fi suspendat, modificat, adăugat sau șters în totalitate sau parțial, iar mobilPay SRL poate restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe această aplicație, de către orice persoană, fără acordul scris al mobilPay SRL.

  V. POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL UTILIZATE ÎN APLICAȚIE

  Prezenta Politică privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de utilizator al aplicației mobilPay Wallet.

  Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată, iar mobilPay SRL va publica o versiune actualizată a politicii și va semnala că politica a fost modificată. Prin consultarea frecventă a acestei secțiuni din aplicație puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către mobilPay SRL.

  Datele cu caracter personal sunt acele informații care identifică, în mod direct sau indirect, o persoană fizică.Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă desfășurarea de operațiuni precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, combinarea, transmiterea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

  Prin accesarea aplicației vă manifestați în mod expres consimțământul ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de mobilPay SRL în scopul prestării serviciilor, în scopul realizării drepturilor și intereselor legitime ale mobilPay SRL precum și în îndeplinirea obligațiilor legale în relația cu autoritățile competente.

  Temeiurile și scopurile în care mobilPay SRL prelucrează date cu caracter personal

  mobilPay SRL urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale legislației subsecvente. mobilPay SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoana vizată, pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al aplicației.

  Drepturile persoanelor vizate

  În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către mobilPay SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea mobilPay SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către mobilPay SRL a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, mobilPay SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către mobilPay SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare. Dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


 • Pentru a putea utiliza serviciile oferite și în funcție de specificul fiecărui serviciu, trebuie sa introduceți datele dumneavoastră în aplicația mobilă mobilPay Wallet așa cum acestea sunt solicitate de aplicație și necesare pentru oferirea serviciilor. Prin utilizarea ei, sunteți de acord cu colectarea, stocarea și prelucrarea informațiilor despre dumneavoastră reprezentate de datele conținute în documentele transmise către aplicație ca de exemplu, documente de identitate, certificate de înmatriculare sau alte documente solicitate în vederea oferirii serviciilor, inclusiv numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon precum și anumite detalii ale cardurilor dumneavoastră înregistrate în aplicație. În utilizarea serviciului, declarați și garantați ca veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, inclusiv (dar nelimitându-se la) numele dumneavoastră, adresa poștală fizică sau electronică, numărul de telefon și alte informații solicitate. Mai mult, sunteți de acord să actualizați aceste informații pentru întreaga durată a utilizării aplicației mobilPay Wallet.

  În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră, numai în condițiile prevăzute în prezentele TCCG, în condițiile și cu respectarea garanțiilor prevăzute de legea națională sau internațională aplicabilă, în caz de litigii/dispute privind fraudele legate de regimul plaților pe internet precum și către instituţiile abilitate conform prevederilor legale.

  Accesând, navigând ori folosind aplicația mobilPay, acceptați Politica privind datele cu caracter personal, recunoașteți în mod expres că ați citit și înțeles prevederile acesteia și sunteți de acord cu folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică. Dacă nu sunteți de acord cu termenele și condițiile formulate, vă rugăm să nu ne furnizați niciun fel de informații și să nu accesați, navigați sau folosiți aplicația.

  mobilPay SRL se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către utilizatori la momentul înregistrării sau pe parcursul utilizării aplicației mobilPay Wallet. Furnizarea de către utilizator a oricărei informaţii în procesul de înregistrare sau pe parcursul utilizării serviciilor disponibile în aplicația mobilPay Wallet va reprezenta consimţământul expres al acestuia pentru ca datele sale personale să fie folosite de mobilPay SRL în conformitate cu scopurile menţionate. Utilizatorii înregistraţi în aplicația mobilPay Wallet pot solicita ca datele lor personale să fie actualizate sau șterse din baza de date contactându-ne la una din adresele menționate în TCCG. Este bine de știut că, odată cu ștergerea anumitor date personale, este posibil ca serviciul să nu mai poată fi pus la dispoziția dumneavoastră.

  Informațiile furnizate vor fi utilizate numai în legătură cu serviciile oferite.

  Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform reglementărilor aplicabile, ca mobilPay SRL să obțină consimțământul dumneavoastră.
  Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, iar mobilPay SRL va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca mobilPay SRL să vă solicite consimțământul sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii mobilPay SRL, ale entităților afiliate mobilPay SRL sau ale partenerilor mobilPay SRL, după caz (inclusiv transferul unor categorii de date către entitățile menționate – în măsura în care este necesar), precum și transmiterea de către mobilPay SRL a unor comunicări comerciale în acest scop.

  Astfel, mobilPay SRL foloseşte datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:
  • stabilirea identității utilizatorilor necesară pentru oferirea unor anumite servicii;
  • stabilirea și păstrarea relației cu dumneavoastră;
  • pentru a verifica și procesa datele de plată pentru produsele achiziţionate;
  • administrarea sigură a sistemului nostru informatic;
  • în scopul evitării activităților infracționale;
  • pentru a vă ține la curent cu știri, publicații și informații;
  • pentru a transmite oferte, mesaje publicitare şi de marketing legate de oferta de servicii disponibilă prin intermediul aplicației mobilPay Wallet;
  • informări despre update-uri ale aplicației;
  • păstrarea unor arhive pentru o perioadă rezonabilă de timp, pentru administrarea proprie în interesul îmbunătățirii serviciilor oferite;
  • îndeplinirea tuturor reglementărilor legale și cu privire la securitate;
  • în orice alt mod cu consimțământul dumneavoastră expres, ori în moduri permise de legile în vigoare.


  • mobilPay SRL poate colecta sau procesa următoarele date cu caracter personal:

  • datele înscrise în documentele de identitate transmise, ca de exemplu: nume, prenume, CNP, seria și număr document de identitate, data de naștere, adresa de domiciliu, alte adrese de corespondență;
  • datele înscrise în alte documente transmise, ca de exemplu: datele de identificare ale unui autovehicul înscrise în certificatul de înmatriculare sau datele de identificare ale altor bunuri;
  • date de contact ca de exemplu: adresa de corespondență electronică și număr de telefon;
  • numele de utilizator și parolele de acces în conturile online, codurilor de client sau alți identificatori de client, așa cum le-a încredințat utilizatorul aplicației, codurilor de client sau alți identificatori aparținând facturilor utilizatorului;
  • fotografii cu fața utilizatorului, fotografii ale cardurilor de fidelitate sau ale altor documente sau certificate încărcate;
  • informații referitoare la activitatea în aplicație, incluzând, dar fără a se limita la, comportamentul de navigare, activități de download și de vizitare a paginilor site-urilor afișate, precum și detaliile privind accesarea aplicației (de exemplu: date de trafic, date de localizare, resursele pe care le accesaţi);
  • detalii legate de plățile efectuate;
  • date de natura financiară, constând în contravaloarea achitată, numărul cardului, numele înscris pe card, data expirării, codul de securitate al cardului,cod unic de identificare al tranzacției și orice alte date privind metodele de plată utilizate, în măsura în care sunt necesare desfășurării activității mobilPay SRL, în scopurile descrise mai jos ori alte metode de plată electronică;
  • date derivate din categoriile sus-menționate, constând în date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor mobilPay Wallet;
  • orice altă informație colectată în aplicație care a fost transmisă cu acordul dumneavoastră ori care este permisă ori cerută de lege.


  • De asemenea, există posibilitatea să folosim și alte tehnologii care ne permit să aflăm ce sistem de operare folosiți, care sunt configurările dumneavoastră hardware, ce aplicații software sunt instalate pe platforma dumneavoastră mobilă și paginile pe care le-ați vizitat.
   Mai mult, mobilPay SRL poate colecta informații care ne parvin ca rezultat al accesării aplicației de către dumneavoastră. Aceste informații includ, de exemplu, adresa dumneavoastră de IP, identificatorul dispozitivului, browserul dumneavoastră, tipul sistemului de operare și paginile pe care le vizitați în timp ce utilizați aplicația mobilPay Wallet. mobilPay SRL poate folosi servicii externe de analiză a traficului, având ca scop asigurarea funcționării și îmbunătățirii serviciilor oferite.

   De asemenea, mobilPay SRL accesează informații care vă aparțin din alte conturi online terțe în baza împuternicirii dumneavoastră manifestată expres prin introducerea în aplicația mobilPay Wallet a credențialelor de acces în aceste situri online și astfel încredințarea către mobilPay SRL a dreptului de a accesa aceste informații.

   Aceste tehnologii sunt folosite pentru a ne ajuta să îmbunătățim aplicația si să vă oferim prin intermediul aplicației mobilPay Wallet acele servicii pe care optați să le utilizați.

   Destinatarii datelor cu caracter personal

   Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, mobilPay SRL poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii mobilPay SRL, entităţile afiliate mobilPay SRL, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip – în măsura în care este necesar, organizații internaționale Visa și MasterCard, furnizorii de servicii şi bunuri pentru a căror achiziție utilizați serviciile mobilPay SRL (pentru care mobilPay SRL acționează în calitate de împuternicit), societăţile bancare implicate în tranzacția pe care o efectuați utilizând serviciile mobilPay SRL, Brokerilor sau societăților de asigurări în vederea îndeplinirii rolului lor de emitenți de polițe și alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai mobilPay SRL.

   Transferul datelor cu caracter personal


   În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor este posibil ca mobilPay SRL să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în state din cadrul UE/SEE către:
  • NETOPIA SRL, servicii procesare plăți, România
  • SAFETY Broker de Asigurare SRL, broker în asigurări, România și Societățile de asigurări colaboratoare
  • Găzduire Web SRL, servicii online, România
  • Google, servicii online, Belgia

  • cât și în afara UE/SEE:
  • ClaverTap, servicii online, SUA
  • Helpshift, servicii customer support, SUA
  • Facebook, servicii online, SUA

  • Pentru transferurile în afara UE/SEE, mobilPay SRL își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

   Durata prelucrării datelor

   În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, mobilPay SRL va prelucra datele cu caracter personal pe durata necesară prestării serviciilor mobilPay SRL pe care le utilizați, precum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, mobilPay SRL să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

   Securitatea datelor
   mobilPay SRL acordă o importanță sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, mobilPay Wallet implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare.

   Contul de utilizator

   Pentru crearea unui profil de utilizator în aplicația mobilPay Wallet trebuie să introduceți numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.Pentru accesarea anumitor servicii, aplicația are dreptul să solicite date și documente suplimentare pentru a stabili identitatea dumneavoastră sau pentru a identifica datele corecte ale bunurilor dumneavoastră, cum ar emiterea de abonamente digitale în baza numelui real sau facilitarea achiziției de asigurări prin intermediul aplicației. Accesul se realizează prin setarea codului de acces în aplicație.
   Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a codului de acces.
   Mai mult decât atât, sunteți responsabil pentru activitățile de orice natură ce au loc în contul dumneavoastră. Astfel vă rugăm să ne anunțați imediat de orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau de orice încălcare a securității contului de care deveniți conștient sau pe care în mod rezonabil ar trebui să o suspectați. Cu toate acestea, indiferent de această notificare, nu vom răspunde pentru pierderile pe care ați putea să le suportați ca urmare a utilizării neautorizate a contului dumneavoastră neimputabilă mobilPay SRL (indiferent dacă o astfel de utilizare se produce cu sau fără cunoștința dumneavoastră). În plus, veți fi responsabil, în cazul în care mobilPay SRL sau orice terță parte suportă orice pierderi sau daune de orice natură, ca urmare a activității contului dumneavoastră (indiferent dacă ați autorizat sau ați luat la cunoștință de aceasta).

   Cookies

   Atât aplicația, cât și site-urile din cadrul aplicației folosesc cookies. Cookies sunt fișiere text de mici dimensiuni pe care browserul dumneavoastră le creează pe hard disk-ul dispozitivului cu scopul de a monitoriza utilizarea aplicației în vederea îmbunătățirii acesteia de către mobilPay SRL.
   Cookie-urile se pot folosi pentru a înregistra preferințe sau a ține o evidență a activității anterioare pe aplicație. Alte terțe părți, cum ar fi cele care colectează date de trafic (de exemplu Google Analytics) integrate în aplicația mobilPay sau pe paginile site-urilor accesate prin intermediul aplicației pot utiliza cookie-uri pentru scopuri de colectare a informațiilor de trafic.
   Puteți dezactiva cookie-urile accesând setările browserului dumneavoastră, dar prin dezactivarea cookie-urilor, anumite aspecte ale aplicației și ale site-urilor accesate nu vor funcționa în mod corespunzător.

   Linkuri

   Această aplicație conține link-uri către alte site-uri aparținând unor terți. Compania nu administrează sau controlează în niciun fel orice informație, produs ori serviciu de pe un asemenea site terț. Link-urile și pointerele către terțe părți sunt incluse numai pentru comoditatea utilizatorilor și nu constituie nici o aprobare sau verificare cu privire la acestea de către mobilPay SRL. Aceste link-uri nu constituie o recomandare sau verificare din partea societații a site-urilor respective. Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru utilizarea și accesarea acestor link-uri aparținând unor terți.

   Compania nu deține niciun control asupra acestor site-uri terțe, iar această Politică privind datele cu caracter personal nu se va aplica. Consultați Politicile privind datele cu caracter personal aplicabile fiecăruia dintre aceste site-uri terțe înainte de a le utiliza, pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dumneavoastră. În plus, vă sfătuim să luați toate măsurile de precauție pentru a vă asigura că site-urile terțe, precum și serviciile și software-ul acestora nu conțin viruși, viermi, troieni și alte elemente care să vă afecteze negativ sistemul dispozitivului folosit.
   mobilPay SRL nu va avea datoria să investigheze, evalueze, recomande sau furnizeze informații cu privire la orice site-uri ale terțelor părți, precum și nici cu privire la serviciile sau software-ul acestora.

   VI. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

   Aplicația, toate informațiile, serviciile, conținutul și materialele acesteia sau cu privire la aceasta sunt furnizate și distribuite ca atare și așa cum sunt disponibile în acest moment, fără niciun fel de garanții. mobilPay SRL nu oferă niciun fel de garanții, explicite sau implicite de disponibilitate a aplicației sau cu privire la menținerea scopului actual al întrebuințării aplicației. În special, mobilPay SRL nu garantează expres sau implicit că:
  • informațiile, serviciile, materialele sau conținutul aplicației sunt corecte și exacte;
  • funcționalitățile aplicației vor fi neîntrerupte, sigure și fără erori
  • orice defecte vor fi corectate sau că aplicația, serviciile sau serverul care le pune la dispoziție nu conține viruși sau alte componente ce afectează negativ sau poate distruge sistemul informatic.


  • mobilPay SRL nu poate fi ținut responsabil direct sau indirect pentru nicio daună, lipsă de profit directă sau indirectă (inclusiv, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei caracterului regulat al serviciilor furnizate de aplicație. Sunteți de acord să exonerați de răspundere mobilPay SRL pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a clauzelor prezentelor termene și condiții.

   Prin acceptarea TCCG luați la cunoștință că utilizarea aplicației se face pe riscul dumneavoastră și în felul în care considerați de cuviință.

   Vă informăm ca mobilPay SRL ia în orice moment toate măsurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal folosind metodele de securitate adecvate și face toate eforturile pentru a dezvolta și oferi serviciile în acestă manieră. În ciuda acestor precauții și diligențe, societatea nu poate garanta utilizatorilor că persoane neautorizate nu vor obține acces la datele cu caracter personal.

   mobilPay SRL nu își asumă răspunderea în legătură cu informarea actualizată a utilizatorului aplicației mobilPay Wallet cu privire sumele de plată ale unor servicii evidențiate prin facturi emise recurent prin comparație cu situația reală existentă în evidențele furnizorului de servicii. Aceste inconsistențe se pot datora furnizorilor de servicii de utilități, comunicării defectuoase a sistemelor informatice pe care aplicația mobilPay Wallet le stabilește cu aceștia sau altor motive obiective de natură tehnică, operațională sau juridică care pot interveni și care se află în afara controlului mobilPay SRL.
   În cazul în care mobilPay Wallet va fi folosit de partenerii săi pentru vânzarea sau promovarea unor produse și servicii, contractul de vânzare-cumpărare se va încheia între dumneavoastră și respectivul furnizor de produse și servicii și nu între dumneavoastră și mobilPay SRL.

   Până la proba contrarie, mobilPay SRL nu va fi responsabil (chiar dacă mobilPay SRL a fost înștiințat de posibilitatea unor astfel de daune) pentru orice prejudicii morale sau materiale directe sau indirecte, rezultate din sau cu privire la acest acord, aplicație, serviciu sau în relația dintre dumneavoastră și mobilPay SRL. Părțile acceptă și sunt de acord că limitările răspunderii prevăzute în prezentul alineat sunt un element esențial al prezentului contract și în absența unor astfel de limitări, termenii economici ai prezentului contract ar fi fost în mod substanțial diferiți față de cei prevăzuți în prezentul document iar părțile nu ar mai fi acceptat prezentul acord.

   În cazul uneia sau mai multor situații de mai jos nu veți ține responsabilă și veți despăgubi pe cheltuiala proprie societatea, compania-mamă, afiliații și agențiile, precum și funcționarii, directorii, acționarii, agenții, reprezentanții, contractorii, angajații și clienții acesteia împotriva oricăror pierderi, costuri, cheltuieli, daune, reclamații, cereri sau răspunderi, inclusiv (dar fără a se limita la), onorariile și costurile rezonabile pentru asistență juridică, costuri de mediere, taxe judiciare, hotărâri judecătorești sau verdicte la care sunt supuși cei enumerați mai sus în mod direct sau indirect sau ca urmare a: (a) neglijenței, relei-credințe sau fapte ilicite săvârșite cu intenție; (b) încălcării prevederilor prezentului acord; (c) încălcării oricărei legi aplicabile, norme sau regulamente; (d) încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, drepturilor terțelor părți, inclusiv (dar fără a se limita la) drepturi de autor sau mărci înregistrate, (f) divulgarea, utilizarea sau folosirea greșită a unui secret comercial (g) încălcarea drepturilor intelectuale ale terțelor părți sau a altor drepturi sau libertăți ale unei persoane fizice sau juridice (h) utilizării aplicației sau serviciilor mobilPay Wallet în orice mod.

   Ne rezervăm dreptul să ne apărăm și să controlăm procedura legată de despăgubirile pe care le-ați putea datora mobilPay SRL. În aceste cazuri, beneficiem de deplina cooperare pentru identificarea mijloacelor de apărare disponibile, rambursarea costurilor efectuate în limite rezonabile și taxelor ce pot interveni în legătură cu construirea poziției mobilPay SRL cu privire la despăgubirea datorată, inclusiv, dar nelimitându-se la costurile efectuate în limite rezonabile pentru asistență juridică și expertiză.

   VII. DIVERSE

   Dacă nu aveți 14 ani, nu puteți beneficia de produsele și serviciile prezentate și derulate prin intermediul aplicației mobilPay Wallet.

   Puteți utiliza serviciile sau o parte din serviciile mobilPay Wallet, numai în măsura în care legea vă permite.
   Dacă orice prevedere a prezentului acord este declarată de către o instanță competentă a fi ilegală, invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, atunci: (i) o astfel de prevedere va fi aplicată în condițiile maxime permise astfel încât să se păstreze intenția originală a părților cu privire la acele dispoziții și (ii) celelalte prevederi ale prezentului acord nu vor fi afectate prin aceasta și vor continua să rămână în vigoare.

   Raporturile juridice dintre părți sunt guvernate de legea română. Sunteți în mod expres de acord ca orice controverse, litigii sau revendicări care rezultă din, referitoare la, sau în legătură cu acest acord sau aplicație, precum și presupusa încălcare a acestora sau cu privire la activitățile sau serviciile noastre în temeiul prezentului acord, vor fi soluționate de instanțele române competente. Orice cerere în legătură cu utilizarea aplicației sau cu privire la prezentul contract trebuie să fie depusă în termen de o (1) lună de la apariția motivului acțiunii în cauză sau din momentul în care ar fi putut fi în mod rezonabil identificat. Pentru ce depășește acest termen se va renunța pentru totdeauna la orice cerere.

   Orice litigii/dispute apărute între utilizator și mobilPay SRL vor fi soluționate amiabil, într-un termen de minim 30 de zile, prin tratative directe, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, va fi adus spre soluționare în fața unui mediator. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui mediator în termen de 30 zile de la notificarea litigiului, mobilPay SRL va alege cabinetul de mediere pentru soluționarea conflictului. În cazul în care în urma ședințelor de mediere nu se va ajunge la rezolvarea disputei, competența de soluționare a litigiilor va reveni tribunalului arbitral, respectiv Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, cu sediul în București, Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3.

   Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. În orice moment al utilizării aplicației mobilPay Wallet, utilizatorul acceptă fără rezerve prezentele Termene și Condiții Contractuale Generale, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu prezentele Termene și Condiții Contractuale Generale, utilizatorul își asumă în totalitate și obligațiile ce decurg din utilizarea aplicației mobilPay Wallet.

   Prezentul acord și orice drepturi sau obligații prezentate nu pot fi atribuite sau transferate în întregime sau în parte fără consimțământul prealabil scris al societății. Orice cesiune va încălca prezentul alineat și va fi nulă de drept. Prezentul acord va fi obligatoriu și se va aplica în beneficiul părților, succesorilor, moștenitorilor sau împuterniciților. Societatea poate atribui sau transfera fără constrângeri (în tot sau în parte) prezentul acord, cu sau fără trimiterea unei notificări prealabile.

   Prezentul acord poate fi redactat în orice număr de exemplare și fiecare dintre acestea va fi considerat original. Semnătura dumneavoastră scrisă sau electronică nu este necesară, iar manifestarea acordului o reprezintă utilizarea în continuare a aplicației (cu excepția consimțămintelor pe care le vom solicita în mod expres pentru conformarea cu cerințele aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal).
   Dispozițiile prezentului acord sunt aplicabile exclusiv societății și utilizatorului și nu va crea drepturi sau obligații unei terțe părți.

   Imposibilitatea societății de a aplica un drept al său nu va fi considerată o renunțare de executare a acelui drept în viitor, cu excepția cazului în care renunțarea este efectuată în scris și semnată de către un reprezentant autorizat al acesteia.

   VIII.MODIFICAREA TCGC

   mobilPay SRL poate oricând crede de cuviință să modifice sau să schimbe (motivat sau nemotivat) TCCG. Modificările sau schimbările intră în vigoare de la momentul publicării lor. Vă rugăm să consultați periodic această secțiune a aplicației pentru a determina când a fost revizuită ultima dată.
   Este obligația dumneavoastră să revizuiți acest acord pentru a vă asigura că sunteți în conformitate cu orice modificări survenite și că nu contravin propriilor dumneavoastră interese. Utilizarea aplicației după ce au survenit orice astfel de modificări constituie acceptarea TCCG.

   IX.ÎNCETAREA TCCG

   Serviciile încetează de drept în situațiile prevăzute de lege sau în situația în care societatea pierde autorizațiile necesare desfășurării activității, precum și în cazul în care utilizatorul este condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de plățile on-line.
   Încetarea serviciilor intervine, ori de cate ori se constată faptul că aplicația mobilPay Wallet este utilizată de către utilizator sau cu aportul acestuia sau cu știința acestuia, în scopuri frauduloase, ilicite, imorale sau cu încălcarea prezentelor TCCG.
   Prezentul acord va rămâne în vigoare până la încetarea (i) ce poate fi în orice moment inițiată de mobilPay SRL prin trimiterea unui preaviz cu privire la aceasta, sau (ii) inițiată de dumneavoastră prin dezinstalarea aplicației de pe platforma dumneavoastră mobilă. Odată cu dezinstalarea aplicației datele stocate pe dispozitivul dumneavoastră vor fi șterse definitiv. La terminarea sau expirarea prezentului acord, dispozițiile și obligațiile care sunt de natură continuă se vor aplica în continuare (de exemplu: secțiunile proprietate intelectuală, despăgubiri, exonerarea de răspundere).

   X. FORȚA MAJORĂ

   mobilPay SRL nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste TCCG ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, război, greve, lipsa funcționării conexiunii la internet sau telefon, viruși informatici, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care mobilPay SRL nu este responsabilă.

   XI. NOTIFICĂRI

   Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu TCCG vă rugăm să ne contactați în prealabil la telefon: 021 52 777 26 sau email: support@mobilpay.com.

   Orice notificare către mobilPay SRL trebuie trimisă în scris, electronic sau poștă, la adresa: București, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Corpul de birouri 24, Etaj 4, Sector 2.

   Notificarea se consideră primită în trei (3) zile lucrătoare de la trimiterea ei dacă transmiterea se face prin poștă cu confirmare de primire sau la momentul confirmării transmiterii dacă notificarea se face prin e-mail. Oricare dintre părți își poate modifica adresa pentru primirea notificărilor printr-o înștiințare trimisă celeilalte părți.
   Prezentele Termene și Condiții Contractuale Generale intră în vigoare în data de 10 noiembrie 2019.