mobilPay logo Data ultimei actualizări: 25.05.2018
TERMENE ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE

I. PREAMBUL

Aplicația mobilPay Wallet este administrată de mobilPay SRL, societate cu sediul social în București, str. Dimitrie Pompeiu 9 - 9A, înmatriculată sub numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/13120/2016, având cod fiscal RO 36603584.

Aplicația mobilPay Wallet reprezintă integralitatea echipamentelor tehnice și programelor informatice care alcătuiesc și deservesc aplicația mobilă mobilPay Wallet precum și totalitatea utilizatorilor săi, care au instalat și utilizat aplicația începând cu data publicării sale în martie 2013 precum și totalitatea drepturilor de autor și patentelor înregistrate.

În vederea administrării bazei de date de utilizatori, mobilPay SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub Număr în Registrul General 0026885 din data de 21/11/2017.
În sensul prezentelor Termene și Condiții Contractuale Generale (TCCG), utilizatorul aplicației mobilPay reprezintă orice persoană care accesează, vizitează, navighează sau folosește serviciile oferite prin intermediul aplicației mobilPay Wallet. Aplicația poate fi accesată, vizitată ori folosită numai prin sistemele și în modul în care mobilPay SRL va considera de cuviință să le pună la dispoziție.

Prezentele TCCG constituie un acord între dumneavoastră și mobilPay SRL pentru accesarea, navigarea și utilizarea acestei aplicații, indiferent dacă sunteți un utilizator înregistrat sau neînregistrat. Puteți folosi aplicația numai în conformitate cu TCGC explicați în continuare și vă supuneți dispozițiilor obligatorii ale acestor termene și condiții.

mobilPay SRL își rezervă dreptul de a modifica TCCG prezentate mai jos cu informarea prealabilă a utilizatorului.
În cazul în care nu sunteți de acord cu toate termenele și condițiile exprimate în continuare, vă rugăm să nu accesați, navigați sau folosiți aplicația, și nici software-ul, serviciile, informațiile, materialele sau altele asemenea incluse. Mai mult, aplicația mobilPay Wallet este populată cu conținutul serviciilor furnizate de diferiți comercianți sau furnizori de servicii. De aceea, utilizarea acestor servicii poate fi supusă unor termene și condiții adiționale de care trebuie să luați la cunoștință și pentru care vă dați acordul odată ce continuați accesarea acelui conținut prin intermediul aplicației mobilPay Wallet.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre vom face constant actualizări ale conținutului și serviciilor oferite, respectiv vom adăuga sau elimina anumite funcționalități ale aplicației. mobilPay SRL depune toate eforturile pentru a preîntâmpina utilizarea necorespunzătoare a acestei aplicații și facilităților acesteia. mobilPay SRL va monitoriza modul dumneavoastră de utilizare a aplicației pentru a se asigura că aceasta corespunde TCCG și că serviciile nu sunt folosite într-un mod abuziv sau care nu corespunde politicii societății. mobilPay SRL garantează respectarea drepturilor prevăzute de legislația națională și/sau internațională aplicabilă.

Orice clauză de limitare a răspunderii mobilPay SRL produce efecte numai în măsura și în limitele impuse de legislația natională și/sau internațională aplicabilă.
Pentru orice întrebări, informări, sesizări sau reclamații ne puteți contacta prin e-mail la adresa: support@mobilpay.com sau telefon la numărul 021 52 777 26 sau prin scrisoare comunicată prin curier sau servicii poștale la adresa societații.

În exercitarea drepturilor dumneavoastră conferite de legea română, vă puteți adresa Autorității Naționale Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel:+40.318.059.211, fax: +40.318.059.602 sau Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, telefon: 0372-131951; e-mail: office@anpc.ro, Telefonul Consumatorului: 0800 080 999 - linie telefonică cu apelare gratuită din reţeaua Telekom, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti din Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798 Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660, Fax: 021/310.63.80, E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro.

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Descărcarea, accesarea și utilizarea aplicației mobilPay Wallet trebuie să respecte prezentele Termene și Condiții Contractuale Generale (TCCG) descrise mai jos. Odată cu accesarea aplicației, este necesar ca dumneavoastră sa deveniți utilizator și să fiți de acord în mod explicit și necondiționat cu următorii TCCG, aceasta fiind manifestarea dumneavoastră de voința care se concretizează implicit și echivalează cu încheierea unui contract la distanță cu societatea noastră.

Obiectul acestui contract constă în prestarea serviciilor de către mobilPay SRL, astfel cum acestea sunt descrise mai jos, în schimbul prețului contractual adus la cunoștința prin intermediul aplicației mobile mobilPay Wallet.
Serviciile puse la dispoziția utilizatorilor de către mobilPay SRL constau în facilitarea plaților de produse și servicii diverse oferite de diverși comercianți , ca de exemplu dar nu limitat la, plata facturilor de utilități publice către furnizori, plata coșurilor de cumpărături cu produse și servicii oferite de societați comerciale prin intermediul magazinelor online sau magazinelor cu amănuntul, respectiv produse și servicii referențiate direct în aplicația mobilPay Wallet și care pot fi vizualizate și plătite de utilizatori cu aplicația.

Astfel, aplicația mobilPay Wallet pune la dispoziția utilizatorilor săi o serie de servicii tehnologice care constau în posibilitatea de a plăti prin diferite instrumente de plată adăugate de utilizatori în condiții de securitate în aplicația mobilPay Wallet. Mai mult, în cadrul aplicației mobilPay Wallet există posibilitatea de a întreține un istoric al plăților efectuate, de a seta adrese de facturare sau de livrare a produselor achiziționate, de a vizualiza situația tranzacțiilor efectuate și de a primi notificări cu privire la activitatea în cadrul aplicației.

Puteți efectua oricâte plăți disponibile în platformă, la orice oră și de oriunde aveți acces la internet. Puteți primi înștiințări cu privire la sumele de plată ale unor facturi cu caracter recurent (de exemplu sumele noi de plată a facturilor la utilități publice) sau puteți fi înștiințat automat de existența unei facturi de plată pe baza unor informații pe care le-ați încredințat aplicației (ca de exemplu, numărul de telefon mobil sau credențialele de acces în contul online deschis la un furnizor de servicii de utilitate publică) . Cu toate acestea, fiecare plată va fi inițiată și confirmată numai de către dumneavoastră pentru ca aceasta să se efectueze și să se trimită confirmarea plații către furnizorul de utilități selectat.

În baza prezentelor acceptării prezentelor TCCG, aplicația mobilPay Wallet are dreptul și poate referenția la cererea dumneavoastră situația plaților pentru servicii de utilități publice recurente, pe baza împuternicirii pe care o încredințați societații odată cu introducerea în aplicație a credențialelor de acces utilizate la accesul în conturile online ale furnizorilor de utilități publice și/sau a identificatorilor care definesc în mod unic un serviciu (de exemplu numele de utilizator și parolele de acces în conturile online, codurilor de client sau alți identificatori de client existenți cu care figurați în baza de date a furnizorilor de utilități publice sau de alte servicii care prestează servicii și emit facturi cu caracter recurent, al căror client sunteți).

Astfel, prin utilizarea voluntară a serviciilor de plată a facturilor pentru furnizorii de servicii, așa cum sunt referențiate în aplicația mobilPay Wallet, declarați ca sunteți de acord să transmiteți către mobilPay SRL dreptul de a încasa din partea dumneavoastră și de gestiona în conturile sale bancare sumele de plată cuvenite furnizorilor de servicii cu care dumneavoastră aveți în prealabil încheiat un contract de prestări servicii, urmând a utiliza aceste sume exclusiv în vederea efectuării de către mobilPay SRL a acestor plăți, în numele dumneavoastră, în conturile de colectare plăți puse la dispoziție în mod public de către furnizorii de servicii selectați.

De asemenea, prin introducererea în aplicația mobilPay a credențialelor de acces la conturile online deschise pe siteurile web ale furnizorilor, mandatați pe mobilPay SRL să acceseze, să examineze și să compileze orice informație legată de facturile dumneavoastră așa cum aceasta se regăsește în conturile online, să acceseze situația și istoricul acestor plăți, să verifice în orice moment plățile pentru a vă informa cu privire la situația sumelor datorate furnizorilor de servicii, să extragă date despre numele și adresele locurilor de consum care figurează în contul online.

III. CADRUL GENERAL PENTRU ACCES ÎN APLICAȚIE

Aplicația mobilPay Wallet include informație protejată de legea dreptului de autor și orice referințe la materiale, echipamente și informație privată disponibilă poate fi utilizată doar în contextul acestor termene și condiții. Această informație poate fi schimbată fără o notificare prealabilă.
mobilPay SRL își rezervă dreptul de a face schimbări în ofertele prezentate în această aplicație, oricând și fără o notificare prealabilă.

Accesați această aplicație pe propria dumneavoastră raspundere. mobilPay SRL nu este responsabilă pentru orice pagubă directă, accidentală, indirectă cauzată prin accesarea acestui site. mobilPay SRL nu este responsabilă pentru nicio pagubă adusă echipamentului dumneavoastră, inclusiv infecția virală, cauzată de accesarea, utilizarea sau afișarea aplicației sau de descărcarea oricărei informații, incluzând text, imagini, aplicații sau materiale de orice natură din această aplicație.

Nu aveți dreptul să transmiteți prin intermediul acestei aplicații niciun fel de materiale ilegale, defăimatoare, calomnioase, amenințătoare, obscene, indecente, instigatoare, pornografice, profane sau orice alt material care constituie sau poate fi considerat ca o ofensă adusă unor persoane fizice sau juridice, implicând responsabilitatea civilă sau constituind o încălcare a legilor în vigoare.
Aplicațiile, informația, materialele, serviciile și produsele prezentate sunt proprietatea mobilPay SRL. și sunt protejate de legile în vigoare.

Prin acceptarea TCCG vă asumați obligația de a vă abține de la orice acțiune sau inacțiune care ar aduce atingere drepturilor mobilPay SRL inclusiv drepturilor conferite de mărcile înregistrate aflate în proprietatea mobilPay SRL și imaginii societații mobilPay SRL.
mobilPay SRL permite accesul la acestă aplicație și la serviciile oferite în limitele necesare livrării serviciilor.

Utilizatorul nu are dreptul de a modifica, distribui, altera, decompila sau decripta vreun cod sau informație în legătura cu serviciul sau tehnologia utilizată de mobilPay SRL. Societatea noastră își rezervă dreptul de a analiza, urmări și stoca informația privind accesarea contului de către utilizator, în scopul derulării contractului și furnizării serviciilor.

Utilizatorul are obligația menținerii confidențialitatii datelor de acces, precum și obligația de a nu divulga aceste informații, precum și orice alte informații confidențiale către terțe persoane, în caz contrar, mobilPay SRL având dreptul de a suspenda serviciile, denunța unilateral contractul și bloca accesul utilizatorului.
Astfel, sunteți de acord și garantați că nu veți:
 • falsifica sau oferi informații eronate despre identitatea sau intențiile dumneavoastră în legătură cu orice ar avea legătură cu aplicația
 • transmite, distribui sau oferi orice informații sau materiale care sunt în tot sau în parte ilegale, false, frauduloase sau inadecvate, ofensatoare sau îndoielnice
 • înfăptui orice activități ilegale sau încălca orice reguli sau legislații naționale sau străine aplicabile, precum și orice regulamente
 • încălca orice drept prevăzut prin lege, drepturi de proprietate, drepturi intangibile, drepturi privind confidențialitatea sau datele cu caracter personal ale altora

 • Mai mult, prin prezentele TCCG declarați, garantați și vă dați acordul că:
 • aveți deplină capacitate de exercițiu, că aveți dreptul și că sunteți autorizat să încheiați acest acord
 • folosiți aplicația într-o manieră ce respectă și corespunde legilor aplicabile
 • nu aduceți atingere oricăror alte obligații către terți și nu încălcați alte contracte, înțelegeri sau legi
 • scopul folosirii aplicației nu este pentru a revinde, distribui sau folosi serviciile oferite într-o manieră inadecvată, ne-etică sau ilegală
 • nu veți colecta și folosi lista de produse, descrierile sau ofertele de preț într-un alt mod decât cel autorizat

Este interzis să pătrundeți sau să încercați să accesați sistemul de securitate al aplicației, al oricăror părți terțe, serverului sau conturilor, inclusiv, dar fără a se limita la una din activitățile și operațiunile de mai jos:
 • accesarea datelor, directoarelor, informațiilor, conținutului, materialelor, serverelor, conturilor, bazelor de date, etc, la care nu aveți acces autorizat
 • încercarea de a examina, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului, serverului, conturilor sau rețelei sau să spargeți măsurile de securitate, validare sau autentificare ale aplicației
 • încercarea de a intercepta, întrerupe, dezafecta serviciul, accesul sau folosirea aplicației de către utilizatori sau pentru un utilizator în mod deosebit, serverul, contul sau rețeaua
 • încercarea de a utiliza numele sau contul unei alte persoane


De asemenea, vi se interzice orice acțiune destinată să păcălească sau să afecteze metoda aplicației de calculare a sumelor plătite. Încălcarea acestor termene și a sistemului de securitate al aplicației poate duce la răspunderea civilă sau penală. Utilizatorul este singurul responsabil pentru menținerea confidențialității codului de acces în aplicație și poartă răspunderea pentru întreaga folosire a serviciului accesat prin codul de acces.

Alte dispoziții cu privire la accesul în aplicație

mobilPay SRL poate modifica, suspenda, bloca sau întrerupe (în totalitate sau parțial) aplicația sau accesul dumneavoastră la aplicație, în orice moment, pentru orice motiv (sau fără un motiv anume), fără nici o notificare și fără a își asuma răspunderea față de dumneavoastră sau orice terță parte.
Aplicația sau serviciile pot deveni indisponibile din cauza unor lucrări de întreținere de rutină sau din cauza funcționării necorespunzătoare a echipamentelor de calculator, rețelelor fără fir sau locale, dispozitivelor și echipamentelor de orice fel sau din alte motive. În același timp am putea limita accesul la datele dumneavoastră și efectua o operațiune de întreținere și verificare. Pentru aceste situații nu vom putea fi făcuți responsabili, indiferent de împrejurare.

Ați luat la cunoștință că este responsabilitatea dumneavoastră de a efectua propriile dumneavoastră plăți, de a configura setările aplicației și de a vă asigura că acestea sunt corecte.

VI. CONȚINUT

mobilPay SRL nu susține și nu își atribuie informațiile afișate, încărcate, publicate pe paginile de Internet afișate sau conținutul furnizat de parteneri externi prin intermediul aplicației. Indiferent de persoana sau entitatea care a distribuit sau transmis informații pe aceste site-uri, mobilPay nu împărtășește, recomandă sau promovează acel conținut, iar orice răspundere directă sau indirectă nu poate fi pusă în sarcina mobilPay SRL. mobilPay SRL poate decide să refuze să publice sau afișeze anumite site-uri, cu sau fără vreo motivație și în orice moment, fără o notificare către utilizatori sau alte persoane sau terțe companii. Mai mult, mobilPay SRL își rezervă dreptul de a modifica conținutul, structura aplicației și/sau a introduce sau anula anumite opțiuni ale aplicației în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

mobilPay SRL nu își asumă responsabilitatea pentru verificarea conținutului, materialelor, documentelor și informațiilor transmise sau accesate prin intermediul sau în legătură cu aplicația. mobilPay SRL nu va fi ținută responsabilă indiferent de daune, pierderi, cheltuieli sau alte leziuni suportate de către orice utilizator în legătură cu orice conținut, materiale, documente și informații transmise, distribuite sau încărcate prin intermediul sau în legătură cu aplicația. Această aplicație nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta. Conținutul acestei aplicații poate fi suspendat, modificat, adăugat sau șters în totalitate sau parțial, iar mobilPay SRL poate restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe această aplicație, de către orice persoană, fără acordul scris al mobilPay SRL.

V. POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de utilizator al aplicației mobilPay.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată, iar Mobilpay va publica o versiune actualizată a politicii și va semnala că politica a fost modificată. Prin consultarea frecventă a acestei secțiuni din aplicație puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către Mobilpay.

Datele cu caracter personal sunt acele informații care identifică, în mod direct sau indirect, o persoană fizică. Prelucrarea datelor cu caracter personal însemna desfășurarea de operațiuni precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, combinarea, transmiterea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Prin accesarea aplicației vă manifestați în mod expres consimțământul ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de mobilPay SRL în scopul prestării serviciilor, în scopul realizării drepturilor și intereselor legitime ale mobilPay SRL precum și în îndeplinirea obligațiilor legale în relația cu autoritățile competente.

Temeiurile și scopurile în care mobilPay SRL prelucrează date cu caracter personal

mobilPay SRL urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale legislației subsecvente. mobilPay SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoana vizată, pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al aplicației.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către mobilPay SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea mobilPay SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către mobilPay SRL a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, mobilPay SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către mobilPay SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


 • Pentru a putea utiliza serviciile oferite, trebuie sa introduceți datele dumneavoastră in aplicația mobilă mobilPay Wallet. Prin utilizarea ei, sunteți de acord cu colectarea, stocarea și prelucrarea informațiilor despre dumneavoastră, inclusiv numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon precum și informațiile dumneavoastră de card. În utilizarea serviciului, declarați și garantați ca veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, inclusiv (dar nelimitându-se la) numele dumneavoastră, adresa poștală fizică sau electronică, numărul de telefon și alte informații solicitate. Mai mult, sunteți de acord să actualizați aceste informații pentru întreaga durată a utilizării aplicației mobilPay Wallet.

  În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră, numai în condițiile prevăzute în prezentele TCCG, în condițiile și cu respectarea garanțiilor prevăzute de legea națională sau internațională aplicabilă, în caz de litigii/dispute privind fraudele legate de plațile on-line precum și către instituţiile abilitate conform prevederilor legale.

  Accesând, navigând ori folosind aplicația mobilPay, acceptați Politica privind datele cu caracter personal, recunoașteți în mod expres că ați citit și înțeles prevederile acesteia și sunteți de acord cu folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică. Dacă nu sunteți de acord cu termenele și condițiile formulate, vă rugăm să nu ne furnizați niciun fel de informații și să nu accesați, navigați sau folosiți aplicația.

  mobilPay SRL se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către utilizatori la momentul înregistrării sau pe parcursul utilizării aplicației mobilPay Wallet. Furnizarea de către utilizator a oricărei informaţii în procesul de înregistrare sau pe parcursul utilizării serviciilor disponibile în aplicația mobilPay Wallet va reprezenta consimţământul expres al acestuia pentru ca datele sale personale să fie folosite de mobilPay SRL în conformitate cu scopurile menţionate. Utilizatorii înregistraţi în aplicația mobilPay Wallet pot solicita ca datele lor personale să fie actualizate sau șterse din baza de date contactându-ne la una din adresele menționate în TCCG. Este bine de știut că, odată cu ștergerea anumitor date personale, este posibil ca serviciul să nu mai poată fi pus la dispoziția dumneavoastră.

  Informațiile furnizate vor fi utilizate numai în legătură cu serviciile oferite.

  Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform reglementărilor aplicabile, ca mobilPay SRL să obțină consimțământul dumneavoastră.
  Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, iar mobilPay SRL va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca mobilPay SRL să vă solicite consimțământul sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii mobilPay SRL, ale entităților afiliate mobilPay SRL sau ale partenerilor mobilPay SRL, după caz (inclusiv transferul unor categorii de date către entitățile menționate – în măsura în care este necesar), precum și transmiterea de către mobilPay SRL a unor comunicări comerciale în acest scop.

  Astfel, mobilPay SRL foloseşte datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:
  • identificarea utilizatorilor;
  • stabilirea și păstrarea relației cu dumneavoastră;
  • pentru a verifica și procesa datele de plată pentru produsele achiziţionate;
  • administrarea sigură a sistemului nostru informatic;
  • în scopul evitării activităților infracționale;
  • pentru a vă ține la curent cu știri, publicații și informații;
  • pentru a transmite oferte, mesaje publicitare şi de marketing legate de oferta de servicii disponibilă prin intermediul aplicației mobilPay Wallet;
  • informări despre update-uri ale aplicației;
  • păstrarea unor arhive pentru o perioadă rezonabilă de timp, pentru administrarea proprie în interesul îmbunătațirii serviciilor oferite;
  • îndeplinirea tuturor reglementărilor legale și cu privire la securitate;
  • în orice alt mod cu consimțământul dumneavoastră expres, ori în moduri permise de legile în vigoare.


  • mobilPay SRL poate colecta şi procesa următoarele date cu caracter personal:
  • nume, adrese de corespondență fizică ori electronică, numere de telefon, vârsta, sexul și alte informații de contact și detalii legate de plăți;
  • numele de utilizator și parolele de acces în conturile online, codurilor de client sau alți identificatori de client
  • informații referitoare la activitatea dumneavoastră în aplicație, incluzând, dar fără a se limita la, comportamentul de navigare, activități de download și de vizitare a paginilor site-urilor afișate, precum și detaliile privind accesarea aplicației (de exemplu: date de trafic, date de localizare, resursele pe care le accesaţi);
  • date de natura financiară, constând în contravaloarea achitată, numărul cardului, numele înscris pe card, data expirării, cod unic de identificare tranzacție și orice alte date privind metodele de plată utilizate, în măsura în care sunt necesare desfășurării activității mobilPay SRL, în scopurile descrise mai jos ori alte metode de plată electronică;
  • Date derivate din categoriile sus-menționate, constând în date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor mobilPay
  • orice altă informație colectată cu acordul dumneavoastră ori care este permisă ori cerută de lege.


  • De asemenea, există posibilitatea să folosim și alte tehnologii care ne permit să aflăm ce sistem de operare folosiți, care sunt configurările dumneavoastră hardware, ce aplicații software sunt instalate pe platforma dumneavoastră mobilă și paginile pe care le-ați vizitat.
   Mai mult, mobilPay SRL poate colecta informații care ne parvin ca rezultat al accesării aplicației de către dumneavoastră. Aceste informații includ, de exemplu, adresa dumneavoastră de IP, identificatorul dispozitivului, browserul dumneavoastră, tipul sistemului de operare și paginile pe care le vizitați în timp ce utilizați aplicația mobilPay Wallet. mobilPay SRL poate folosi servicii externe de analiză a traficului, având ca scop asigurarea funcționării și îmbunatațirii serviciilor oferite.

   De asemenea, mobilPay SRL accesează informații care vă aparțin din alte conturi online terțe în baza împuternicirii dumneavoastră manifestată expres prin introducerea în aplicația mobilPay Wallet a credențialelor de acces în aceste situri online și astfel încredințarea către mobilPay SRL a dreptului de a accesa aceste informații.

   Aceste tehnologii sunt folosite pentru a ne ajuta să îmbunătățim aplicația si să vă oferim prin intermediul aplicației mobilPay Wallet acele servicii pe care optați să le utilizați.

   Destinatarii datelor cu caracter personal

   Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, mobilPay SRL poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii mobilPay SRL, entităţile afiliate mobilPay SRL, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip – în măsura în care este necesar, organizații internaționale Visa și MasterCard, furnizorii de servicii şi bunuri pentru a căror achiziție utilizați serviciile mobilPay SRL (pentru care mobilPay SRL acționează în calitate de împuternicit), societăţile bancare implicate în tranzacția pe care o efectuați utilizând serviciile mobilPay SRL, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai mobilPay SRL.

   Transferul datelor cu caracter personal


   În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor este posibil ca mobilPay SRL să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în state din cadrul UE/SEE către:
  • NETOPIA SRL, servicii procesare plăți, România
  • Găzduire Web SRL, servicii online, România
  • Google, servicii online, Belgia

  • cât și în afara UE/SEE:
  • ClaverTap, servicii online, SUA
  • Helpshift, servicii customer support, SUA
  • Facebook, servicii online, SUA

  • Pentru transferurile în afara UE/SEE, mobilPay SRL își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

   Durata prelucrării datelor

   În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, mobilPay SRL va prelucra datele cu caracter personal pe durata necesară prestării serviciilor mobilPay SRL pe care le utilizați, precum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, mobilPay SRL să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

   Securitatea datelor
   Mobilpay acordă o importanță sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, Mobilpay implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare.

   Contul de utilizator

   Pentru crearea unui profil de utilizator în aplicația mobilPay Wallet trebuie să introduceți numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Accesul se realizează prin setarea codului de acces în aplicație.
   Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță codului de acces.
   Mai mult decât atât, sunteți responsabil pentru activitățile de orice natură ce au loc în contul dumneavoastră. Astfel vă rugăm să ne anunțați imediat de orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau de orice încălcare a securității contului de care deveniți conștient sau pe care în mod rezonabil ar trebui să o suspectați. Cu toate acestea, indiferent de această notificare, nu vom răspunde pentru pierderile pe care ați putea să le suportați ca urmare a utilizării neautorizate a contului dumneavoastră neimputabilă mobilPay SRL (indiferent dacă o astfel de utilizare se produce cu sau fără cunoștința dumneavoastră). În plus, veți fi responsabil, în cazul în care mobilPay SRL sau orice terță parte suportă orice pierderi sau daune de orice natură, ca urmare a activității contului dumneavoastră (indiferent dacă ați autorizat sau ați luat la cunoștință de aceasta).

   Cookies

   Atât aplicația, cât și site-urile din cadrul aplicației folosesc cookies. Cookies sunt fișiere text de mici dimensiuni pe care browserul dumneavoastră le creează pe hard disk-ul dispozitivului cu scopul de a monitoriza utilizarea aplicației în vederea îmbunătățirii acesteia de către mobilPay SRL.
   Cookie-urile se pot folosi pentru a înregistra preferințe sau a ține o evidență a activității anterioare pe aplicație. Alte terțe părți, cum ar fi cele care colectează date de trafic (de exemplu Google Analytics) integrate în aplicația mobilPay sau pe paginile site-urilor accesate prin intermediul aplicației pot utiliza cookie-uri pentru scopuri de colectare a informațiilor de trafic.
   Puteți dezactiva cookie-urile accesând setările browserului dumneavoastră, dar prin dezactivarea cookie-urilor, anumite aspecte ale aplicației și ale site-urilor accesate nu vor funcționa în mod corespunzător.

   Linkuri

   Această aplicație conține link-uri către alte site-uri aparținând unor terți. Compania nu administrează sau controlează în niciun fel orice informație, produs ori serviciu de pe un asemenea site terț. Link-urile și pointerele către terțe părți sunt incluse numai pentru comoditatea utilizatorilor și nu constituie nici o aprobare sau verificare cu privire la acestea de către mobilPay SRL. Aceste link-uri nu constituie o recomandare sau verificare din partea societații a site-urilor respective. Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru utilizarea și accesarea acestor link-uri aparținând unor terți.

   Compania nu deține niciun control asupra acestor site-uri terțe, iar această Politică privind datele cu caracter personal nu se va aplica. Consultați Politicile privind datele cu caracter personal aplicabile fiecăruia dintre aceste site-uri terțe înainte de a le utiliza, pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dumneavoastră. În plus, vă sfătuim să luați toate măsurile de precauție pentru a vă asigura că site-urile terțe, precum și serviciile și software-ul acestora nu conțin viruși, viermi, troieni și alte elemente care să vă afecteze negativ sistemul dispozitivului folosit.
   mobilPay SRL nu va avea datoria să investigheze, evalueze, recomande sau furnizeze informații cu privire la orice site-uri ale terțelor părți, precum și nici cu privire la serviciile sau software-ul acestora.

   VI. EXONERAREA DE RASPUNDERE

   Aplicația, toate informațiile, serviciile, conținutul și materialele acesteia sau cu privire la aceasta sunt furnizate și distribuite ca atare și așa cum sunt disponibile în acest moment, fără niciun fel de garanții. mobilPay SRL nu oferă niciun fel de garanții, explicite sau implicite de disponibilitate a aplicației sau cu privire la menținerea scopului actual al întrebuințării aplicației. În special, mobilPay SRL nu garantează expres sau implicit că:
  • informațiile, serviciile, materialele sau conținutul aplicației sunt corecte și exacte;
  • funcționalitățile aplicației vor fi neîntrerupte, sigure și fără erori
  • orice defecte vor fi corectate sau că aplicația, serviciile sau serverul care le pune la dispoziție nu conține viruși sau alte componente ce afectează negativ sau poate distruge sistemul informatic.


  • mobilPay SRL nu poate fi ținut responsabil direct sau indirect pentru nicio daună, lipsă de profit directă sau indirectă (inclusiv, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității serviciilor furnizate de aplicație. Sunteți de acord să exonerați de răspundere mobilPay SRL pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a clauzelor prezentelor termene și condiții.

   Prin acceptarea TCCG luați la cunoștință că utilizarea aplicației se face pe riscul dumneavoastră și în felul în care considerați de cuviință.

   Vă informăm ca mobilPay SRL ia în orice moment toate măsurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal folosind metodele de securitate adecvate și face toate eforturile pentru a dezvolta și oferi serviciile în acestă manieră. În ciuda acestor precauții și diligențe, societatea nu poate garanta utilizatorilor că persoane neautorizate nu vor obține acces la datele cu caracter personal.

   mobilPay SRL nu își asumă răspunderea în legatură cu informarea actualizată a utilizatorului aplicației mobilPay Wallet cu privire sumele de plată ale unor servicii evidențiate prin facturi emise recurent prin comparație cu situația reală existentă în evidențele furnizorului de servicii. Aceste inconsistențe se pot datora furnizorilor de servicii de utilități, comunicării defectuoase a sistemelor informatice pe care aplicația mobilPay Wallet le stabilește cu aceștia sau altor motive obiective de natură tehnică, operațională sau juridică care pot interveni și care se află în afara controlului mobilPay SRL.
   În cazul în care mobilPay Wallet va fi folosit de partenerii săi pentru vânzarea sau promovarea unor produse și servicii, contractul de vânzare-cumpărare se va încheia între dumneavoastră și respectivul furnizor de produse și servicii și nu între dumneavoastră și mobilPay SRL.

   Până la proba contrarie, mobilPay SRL nu va fi responsabil (chiar dacă mobilPay SRL a fost înștiințat de posibilitatea unor astfel de daune) pentru orice prejudicii morale sau materiale directe sau indirecte, rezultate din sau cu privire la acest acord, aplicație, serviciu sau în relația dintre dumneavoastră și mobilPay SRL. Părțile acceptă și sunt de acord că limitările răspunderii prevăzute în prezentul alineat sunt un element esențial al prezentului contract și în absența unor astfel de limitări, termenii economici ai prezentului contract ar fi fost în mod substanțial diferiți față de cei prevăzuți în prezentul document iar părțile nu ar mai fi acceptat prezentul acord.

   În cazul uneia sau mai multor situații de mai jos nu veți ține responsabilă și veți despăgubi pe cheltuiala proprie societatea, compania-mamă, afiliații și agențiile, precum și funcționarii, directorii, acționarii, agenții, reprezentanții, contractorii, angajații și clienții acesteia împotriva oricăror pierderi, costuri, cheltuieli, daune, reclamații, cereri sau răspunderi, inclusiv (dar fără a se limita la), onorariile și costurile rezonabile pentru asistență juridică, costuri de mediere, taxe judiciare, hotărâri judecătorești sau verdicte la care sunt supuși cei enumerați mai sus în mod direct sau indirect sau ca urmare a: (a) neglijenței, relei-credințe sau fapte ilicite săvârșite cu intenție; (b) încălcării prevederilor prezentului acord; (c) încălcării oricărei legi aplicabile, norme sau regulamente; (d) încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, drepturilor terțelor părți, inclusiv (dar fără a se limita la) drepturi de autor sau mărci înregistrate, (f) divulgarea, utilizarea sau folosirea greșită a unui secret comercial (g) încălcarea drepturilor intelectuale ale terțelor părți sau a altor drepturi sau libertăți ale unei persoane fizice sau juridice (h) utilizării aplicației sau serviciilor mobilPay Wallet în orice mod.

   Ne rezervăm dreptul să ne apărăm și să controlăm procedura legată de despăgubirile pe care le-ați putea datora mobilPay SRL. În aceste cazuri, beneficiem de deplina cooperare pentru identificarea mijloacelor de apărare disponibile, rambursarea costurilor efectuate în limite rezonabile și taxelor ce pot interveni în legătură cu construirea poziției mobilPay SRL cu privire la despăgubirea datorată, inclusiv, dar nelimitându-se la costurile efectuate în limite rezonabile pentru asistență juridică și expertiză.

   VII. DIVERSE

   Dacă nu aveți 18 ani, nu puteți beneficia de produsele și serviciile prezentate și derulate prin intermediul aplicației mobilPay Wallet.

   Puteți utiliza serviciile mobilPay Wallet, numai în masura în care legea vă permite.
   Dacă orice prevedere a prezentului acord este declarată de către o instanță competentă a fi ilegală, invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, atunci: (i) o astfel de prevedere va fi aplicată în condițiile maxime permise astfel încât să se păstreze intenția originală a părților cu privire la acele dispoziții și (ii) celelalte prevederi ale prezentului acord nu vor fi afectate prin aceasta și vor continua să rămână în vigoare.

   Raporturile juridice dintre părți sunt guvernate de legea română. Sunteți în mod expres de acord ca orice controverse, litigii sau revendicări care rezultă din, referitoare la, sau în legătură cu acest acord sau aplicație, precum și presupusa încălcare a acestora sau cu privire la activitățile sau serviciile noastre în temeiul prezentului acord, vor fi soluționate de instanțele române competente. Orice cerere în legătură cu utilizarea aplicației sau cu privire la prezentul contract trebuie să fie depusă în termen de o (1) lună de la apariția motivului acțiunii în cauză sau din momentul în care ar fi putut fi în mod rezonabil identificat. Pentru ce depășește acest termen se va renunța pentru totdeauna la orice cerere.

   Orice litigii/dispute apărute între utilizator și mobilPay SRL vor fi soluționate amiabil, într-un termen de minim 30 de zile, prin tratative directe, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, va fi adus spre soluționare în fața unui mediator. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui mediator în termen de 30 zile de la notificarea litigiului, mobilPay SRL va alege cabinetul de mediere pentru soluționarea conflictului. În cazul în care în urma ședințelor de mediere nu se va ajunge la rezolvarea disputei, competența de soluționare a litigiilor va reveni tribunalului arbitral, respectiv Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, cu sediul în București, Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3.

   Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. În orice moment al utilizării aplicației mobilPay Wallet, utilizatorul acceptă fără rezerve prezentele Termene și Condiții Contractuale Generale, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu prezentele Termene și Condiții Contractuale Generale, utilizatorul își asumă în totalitate și obligațiile ce decurg din utilizarea aplicației mobilPay Wallet.

   Prezentul acord și orice drepturi sau obligații prezentate nu pot fi atribuite sau transferate în întregime sau în parte fără consimțământul prealabil scris al societații. Orice cesiune va încălca prezentul alineat și va fi nulă de drept. Prezentul acord va fi obligatoriu și se va aplica în beneficiul părților, succesorilor, moștenitorilor sau împuterniciților. Societatea poate atribui sau transfera fără constrângeri (în tot sau în parte) prezentul acord, cu sau fără trimiterea unei notificări prealabile.

   Prezentul acord poate fi redactat în orice număr de exemplare și fiecare dintre acestea va fi considerat original. Semnătura dumneavoastră scrisă sau electronică nu este necesară, iar manifestarea acordului o reprezintă utilizarea în continuare a aplicației (cu excepția consimțămintelor pe care le vom solicita în mod expres pentru conformarea cu cerințele aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal).
   Dispozițiile prezentului acord sunt aplicabile exclusiv societații și utilizatorului și nu va crea drepturi sau obligații unei terțe părți.

   Imposibilitatea societații de a aplica un drept al său nu va fi considerată o renunțare de executare a acelui drept în viitor, cu excepția cazului în care renunțarea este efectuată în scris și semnată de către un reprezentant autorizat al acesteia.

   VIII.MODIFICAREA TCGC

   mobilPay SRL poate oricând crede de cuviință să modifice sau să schimbe (motivat sau nemotivat) TCCG. Modificările sau schimbările intră în vigoare de la momentul publicării lor. Vă rugăm să consultați periodic această secțiune a aplicației pentru a determina când a fost revizuită ultima dată.
   Este obligația dumneavoastră să revizuiți acest acord pentru a vă asigura că sunteți în conformitate cu orice modificări survenite și că nu contravin propriilor dumneavoastră interese. Utilizarea aplicației după ce au survenit orice astfel de modificări constituie acceptarea TCCG.

   IX.ÎNCETAREA TCCG

   Serviciile încetează de drept în situațiile prevăzute de lege sau în situația în care societatea pierde autorizațiile necesare desfașurării activității, precum și în cazul în care utilizatorul este condamnat pentru savârșirea unei infracțiuni legate de plățile on-line.
   Încetarea serviciilor intervine, ori de cate ori se constată faptul că aplicația mobilPay Wallet este utilizată de către utilizator sau cu aportul acestuia sau cu știința acestuia, în scopuri frauduloase, ilicite, imorale sau cu încălcarea prezentelor TCCG.
   Prezentul acord va rămâne în vigoare până la încetarea (i) ce poate fi în orice moment inițiată de mobilPay SRL prin trimiterea unui preaviz cu privire la aceasta, sau (ii) inițiată de dumneavoastră prin dezinstalarea aplicației de pe platforma dumneavoastră mobilă. Odată cu dezinstalarea aplicației datele stocate pe dispozitivul dumneavoastră vor fi șterse definitiv. La terminarea sau expirarea prezentului acord, dispozițiile și obligațiile care sunt de natură continuă se vor aplica în continuare (de exemplu: secțiunile proprietate intelectuală, despăgubiri, exonerarea de răspundere).

   X. FORȚA MAJORĂ

   mobilPay SRL nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste TCCG ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, război, greve, lipsa funcționării conexiunii la internet sau telefon, viruși informatici, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care mobilPay SRL nu este responsabilă.

   XI. NOTIFICĂRI

   Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu TCCG vă rugăm să ne contactați în prealabil la telefon: 021 52 777 26 sau email: support@mobilpay.com.

   Orice notificare către mobilPay SRL trebuie trimisă în scris, electronic sau poștă, la adresa: București, Dimitrie Pompeiu 9 - 9A.

   Notificarea se consideră primită în trei (3) zile lucrătoare de la trimiterea ei dacă transmiterea se face prin poștă cu confirmare de primire sau la momentul confirmării transmiterii dacă notificarea se face prin e-mail. Oricare dintre părți își poate modifica adresa pentru primirea notificărilor printr-o înștiințare trimisă celeilalte părți.
   Prezentele Termene și Condiții Contractuale Generale intră în vigoare în data de 25 mai 2018.